Archive for October, 2018

Eko AKcija Zaton 2018

RonilaĨki klub Dubrovnik organizira Eko Akciju u zatonu Malom 14.10.2018 sa poĨetkom u 10 sati . Akcija kreĨe okupljanjem na Vrelu a Ĩisti se podruĨje od Vrela do Bunice. Organizaciju organiziraju pored RonilaĨkog Kluba i TuristiĨka zajednica Grada Dubrovnika i Mjesni odbor Zaton. Za sve sudionike organizirana je marenda.